آهنگ مصرف انرژی

در طول روز برای انجام کارها و فعالیت های مختلف روزانه به انرژی نیاز داریم. هرچه زمان بیشتری فعالیت کنیم، انرژی بیشتری هم مصرف خواهیم کرد.

میزان انرژی مصرف شده برحسب آهنگ مصرف شده بیان می شود. که میزان انرژی مصرف شده در واحد زمان (یک زمان معین) است. به عبارتی نسبت تغییر انرژی به تغییر زمان است.

یکای آهنگ مصرف انرژی: کیلوژول بر دقیقه (Kj/min) و نماد آن p است.

 مدت زمان فعالیت / انرژی مصرف شده = آهنگ مصرف انرژی

P = E/t

مثلا، توان مصرفی دویدن  kj/mol است یعنی هر یک دقیقه دویدن نیازمند 20kj انرژی است. پس برای 10 دقیقه دویدن 200kj انرژی نیاز داریم.

 همچنین انرژی شیمیایی موجود در سیب نیز 2.4 کیلوژول بر گرم است. به این معناست که هر یک گرم از سیب دارای 2.4 کیلوژول انرژی است.

نکته: توان مصرفی یک فعالیت به زمان آن بستگی ندارد.

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *