اجزای دیواره سلولی گیاهی

دیواره سلولی در اکثر سلول های گیاهی و همینطور اکثر باکتری ها و آغازیان وجود دارد. دیواره سلولی مشخصه سلول های گیاهی است و سلول های جانوری فاقد آن هستند. این دیواره که شامل محتویات سلول است، از غشای سلول ضخیم تر است و فاقد نفوذپذیری انتخابی است.

دیواره سلولی گیاهان در استحکام و شکل دادن به سلول، کنترل تبادل مواد بین سلول ها، جلوگیری از ورود میکروب ها و عوامل بیماری زا، تنظیم ترشح و انتقال سلول گیاهان نقش دارد.

دیواره سلولی از جنس رشته های سلولزی نازک است که در ماده ی زمینه ای شامل پلی ساکارید ها و پروتئین ها قرار گرفته است.

ساختار دیواره سلولی این دیواره شامل سه لایه به صورت زیر است:

تیغه میانی

اولین لایه مشترک بین دو هسته، تیغه میانی است که اولین لایه ی دیواره سلول گیاهی است. تیغه میانی از جنس پکتین پلی ساکاریدی و بدون ماده زمینه ای است.

دیواره نخستین

 لایه های بعد از تیغه میانی، دیواره نخستین هستند. که در زمان عمر گیاه تغییر نمی کند.

دیواره نخستین از جنس سلولز است و ماده زمینه آن شامل پروتئین و پلی ساکارید های غیر رشته ای است.

دیواره پسین

بعد از دیواره نخستین، دیواره پسین ساخته می شود. دیواره پسین نیز فاقد ماده زمینه ای است و از رشته های سلولزی تشکیل یافته است که در هر لایه با آرایش متفاوتی با لایه مجاور قرار گرفته اند.

پلاسمودسم

گاهی بین دیواره سلولی در گیاهان، فواصلی وجود دارد که ارتباط بین دو سلول را برقرار می کند و مواد غذایی به راحتی بین دو سلول جابه جا می شوند. این منافذ، پلاسمودسم نامیده می شوند.

پلاسمودسم ها حاوی سیتوپلاسم هستند و ارتباط سلول های گیاهی را فراهم می کنند.

لان و منفذ

قسمت هایی از دیواره سلولی فاقد دیواره پسین هستند، و فقط شامل دو لایه تیغه میانی و دیواره نخستین هستند. بنابراین این قسمت ها بخش های نازک دیواره سلولی هستند که لان و منفذ نامیده می شوند.

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *