مفهوم انرژی

تاثیر ناخالصی بر نقطه ذوب و جوش بعدا تماشا کنیداضافه شد

تاثیر ناخالصی بر نقطه ذوب و جوش

نقطه ذوب یک خاصیت فیزیکی است که دما و درجه حرارتی است که یک جسم جامد، ذوب و تبدیل به مایع می شود. می توان گفت درجه حرارتی است که فشا...
دما بعدا تماشا کنیداضافه شد 07:11

دما

دما، یک کمیّت فیزیکی و نسبی است که میزان گرمی و سردی را مشخص می‌کند و با دماسنج قابل اندازه‌گیری است.در ادامه با ما همراه باشید ....
250-01 بعدا تماشا کنیداضافه شد

انرژی جنبشی

میدانیم انرژی، توانایی انجام کار است. یعنی منشأ هر کار انجام شده ایی، صورتی از انرژی است. انرژی جنبشی نیز صورتی از انرژی است که به ا...
آهنگ مصرف انرژی بعدا تماشا کنیداضافه شد

آهنگ مصرف انرژی

در طول روز برای انجام کارها و فعالیت های مختلف روزانه به انرژی نیاز داریم. هرچه زمان بیشتری فعالیت کنیم، انرژی بیشتری هم مصرف خواهیم...